Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 61/809/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2013 r.

w sprawie wyróżnienia pracy doktorskiej mgr inż. Piotra Krajewskiego

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyróżniła pracę doktorską mgr inż. Piotra Krajewskiego.