Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 62/809/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2013 r.

w sprawie wyznaczenia recenzentów przewodu doktorskiego mgr inż. Sabiny Zioła

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza następujących recenzentów przewodu doktorskiego mgr inż. Sabiny Zioła:

  1. …………………………………………
  2. …………………………………………