Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 63/809/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2013 r.

w sprawie przyjęcia Deklaracji Dziekanów uczelni polskich prowadzących kształcenie na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

§ 1.

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z aprobatą przyjmuje Deklarację Dziekanów Wydziałów uczelni polskich prowadzących kształcenie na kierunku inżynieria bezpieczeństwa przyjętą na spotkaniu w dniu 20 czerwca 2013 roku w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie w sprawie złożenia wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ustanowienie dyscypliny naukowej o nazwie inżynieria bezpieczeństwa w dziedzinie nauk technicznych i w obszarze nauk technicznych.

§ 2.

Rada Wydziału upoważnia Dziekana do reprezentowania Wydziału we wszystkich działaniach podejmowanych na rzecz ustanowienia samodzielnej dyscypliny naukowej inżynieria bezpieczeństwa przez środowisko polskich szkół wyższych i instytutów naukowych, reprezentowane przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a jej treść zostaje przekazana Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie w celu wykorzystania przy sporządzaniu wniosku o ustanowienie samodzielnej dyscypliny naukowej inżynieria bezpieczeństwa w dziedzinie nauk technicznych i w obszarze nauk technicznych.