Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 64/809/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania dziekanów z działalności wydziału w roku 2012

Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 2 ust. 5 pkt. 1 Regulaminu Rady Wydziału, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem dziekanów z działalności wydziału w 2012 r. uchwala się, co następuje:

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie dziekanów z działalności wydziału w roku 2012.