Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 66/809/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2013 r.

w sprawie wyznaczenia recenzentów całokształtu dorobku naukowego prof. dr hab. Jerzego Marka Woźnickiego

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza następujących recenzentów całokształtu dorobku naukowego prof. dr hab. Jerzego Marka Woźnickiego:

  1. prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski z Uniwersytetu Gdańskiego
  2. prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  3. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik z Politechniki Warszawskiej