Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 67/809/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2013 r.

w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr. inż. Marii Hełdak

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przyjmuje kolokwium habilitacyjne dr. inż. Marii Hełdak.