Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 68/809/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2013 r.

w sprawie nadania dr. inż. Marii Hełdak stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nadaje dr. inż. Marii Hełdak stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska.