Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 69/810/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 września 2013 r.

w sprawie przyznania dyplomów ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem studentom studiów:

Na podstawie § 43 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz uchwały nr 15/798/2012 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26.09.2012 r.

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji uchwala co następuje:

§1

Przyznaje dyplomy ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem studentom studiów:

  • stacjonarnych II stopnia:

Aleksandra Gierko – architektura krajobrazu

Milena Pachołek – architektura krajobrazu

Marta Starczewska – architektura krajobrazu

Agnieszka Kanduła – inżynieria środowiska

Justyna Synowiecka – inżynieria środowiska

Krzysztof Gawron – geodezja i kartografia

Joanna Kaczan – geodezja i kartografia

Dorota Kałuża – geodezja i kartografia

Marzena Szyszka – budownictwo

  • niestacjonarnych I stopnia:

Agnieszka Mioduszewska – architektura krajobrazu

  • niestacjonarnych II stopnia:

Magdalena Olejniczak – geodezja i kartografia

Agnieszka Dzierżek – inżynieria środowiska

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.