Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 70/810/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 września 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów doktoranckich w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska oraz w dyscyplinie geodezja i kartografia

Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 30/2012 z dnia 27.04.2012 r.

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza zmiany w planach studiów doktoranckich w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska oraz w dyscyplinie geodezja i kartografia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.