Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 97/812/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27.11.2013 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla studiów stacjonarnych II stopnia kierunku gospodarka przestrzenna w roku akademickim 2013/14

Na podstawie regulaminu Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu § 2 ust. 4 pkt 2 uchwala co następuje:

§1

Powołuje komisję rekrutacyjną dla studiów stacjonarnych II stopnia kierunku gospodarka przestrzenna w składzie:

Przewodnicząca: dr hab. Beata Raszka, prof. nadzw.

Sekretarz: dr inż. Piotr Krajewski

Członkowie: mgr inż. Katarzyna Sabura, Agnieszka Raczyńska

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.