Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 98/812/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27.11.2013 r.

w sprawie zmiany składu wydziałowej komisji rekrutacyjnej dla kierunku budownictwo w roku akademickim 2013/2014

Na podstawie § 105, ust. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia skład wydziałowej komisji rekrutacyjnej na kierunku budownictwo: w miejsce Anny Gil powołuje się Krystynę Zamielę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.