Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 103/813/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie wniosku o uruchomienie na kierunku geodezja i kartografia specjalności geoinformatics – geoinformatyka w języku angielskim

Na podstawie § 7 ust. 6 i § 13 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2012 r. Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji pozytywnie opiniuje:

§ 1

Powołanie na studiach stacjonarnych II stopnia specjalności geoinformatics.

§ 2

Studia na tej specjalności będą realizowane jako odpłatne w trybie stacjonarnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.