Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 106/813/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Architektury Krajobrazu

Na podstawie art. 62. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami) oraz § 72 i § 75 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 24 lutego 2012 r. z późniejszymi zmianami Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala co następuje:

§1

Pozytywnie opiniuje wniosek o zatrudnienie dr hab. inż. Roberta Kalbarczyka na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Architektury Krajobrazu

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.