Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 1/814/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2014/2015

Na podstawie § 106 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje następujące propozycje limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015.

 

Kierunek studiów Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
Architektura krajobrazu 90 72 36 36
Budownictwo 90 54 72 36
Geodezja i kartografia 90 72 72 36
Gospodarka przestrzenna 90 54 54 36
Inżynieria bezpieczeństwa 72 ----- ----- -----
Inżynieria środowiska 126 90 54 36
Inżynieria i gospodarka wodna 72 54 ----- -----

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.