Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 6/814/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2014 r.

w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Instytucie Budownictwa

Na podstawie § 73 ust. 1 i § 78 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2012 r. z późniejszymi zmianami Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala co następuje:

§1

Pozytywnie opiniuje wniosek o zatrudnienie dr inż. Kamila Pawłowskiego na stanowisku asystenta w Instytucie Budownictwa

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.