Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 7/814/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu Wydziałowej Komisji Spraw Studenckich i Kształcenia

Na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwalonego w dn. 24.02.2012 r.; uchwała Senatu nr 7/2012 z późn. zm. uchwala się co następuje:

§1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji uchwala regulamin Wydziałowej Komisji Spraw Studenckich i Kształcenia.

Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.