Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 8/815/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie przyznania dyplomów ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem studentom studiów I stopnia

 

Na podstawie § 43 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz uchwały nr 15/798/2012 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26.09.2012 r.

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji uchwala, co następuje:

§1

Przyznaje dyplomy ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem studentom studiów:

stacjonarnych I stopnia

 • Agnieszka Kamizelich – gospodarka przestrzenna
 • Anna Mrówka – gospodarka przestrzenna
 • Monika Darul – gospodarka przestrzenna
 • Patrycja Lamperska – budownictwo
 • Joanna Sabura – budownictwo
 • Anna Machura – inżynieria bezpieczeństwa
 • Dominika Helbin – inżynieria środowiska
 • Kamil Krymowski – geodezja i kartografia
 • Justyna Rodzeń – geodezja i kartografia
 • Karolina Kuznowicz – geodezja i kartografia
 • Iwona Kudłacik – geodezja i kartografia
 • Julita Musiał – geodezja i kartografia
 • Hanna Kubicka – architektura krajobrazu
 • Katarzyna Kucharzyszyn – architektura krajobrazu
 • Justyna Sosonowska – architektura krajobrazu
 • Agata Domańska – architektura krajobrazu

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.