Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 102/812/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie opinii dotyczącej zmiany efektów kształcenia na II stopniu kierunku architektura krajobrazu

Na podstawie § 7 ust. 6 i § 13 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2012 r.

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji uchwala co następuje:

§1

Pozytywnie opiniuje zmiany efektów kształceni na II stopniu studiów na kierunku architektura krajobrazu. Zmieniony wykaz efektów kształcenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.