Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 107/813/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta o w Instytucie Inżynierii Środowiska

Na podstawie § 72, §73 ust. 1 oraz § 77 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2012 r. z późniejszymi zmianami

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala co następuje:

§1

Pozytywnie opiniuje wniosek o zatrudnienie dr inż. Pawła Lochyńskiego na stanowisko adiunkta w Instytucie Inżynierii Środowiska.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.