Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 89/812/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie wniosku o powołanie specjalności Chinese and Polish tradition in shaping landscape (Tradycje chińskie i polskie w kształtowaniu krajobrazu) na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku architektura krajobrazu

Na podstawie § 7 ust. 6 i § 13 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2012 r.

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji pozytywnie opiniuje:

§1

Powołanie na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku architektura krajobrazu specjalności Chinese and polish tradition in shaping landscape (Tradycje chińskie i polskie w kształtowaniu krajobrazu).

§2

Studia na tej specjalności będą realizowane w języku angielskim.

§3

Kształcenie na specjalności Chinese and Polish tradition in shaping landscape (Tradycje chińskie i polskie w kształtowaniu krajobrazu) będzie realizowane przez dwie uczelnie: Hunan Agricultural University i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na podstawie Porozumienia zawartego przez obie uczelnie w dniu 23 lipca 2013 r. zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365, z póź. zm.).

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.