Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 14/816/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r.

w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki

 

Na podstawie § 73 ust. 1 i § 77 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2012 r. z późniejszymi zmianami Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Pozytywnie opiniuje wniosek o zatrudnienie dr inż. Magdaleny Fitrzyk na stanowisko adiunkta w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.