Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 21/818/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie wniosku o powołanie specjalności architektura zieleni we wnętrzach na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku architektura krajobrazu w roku akademickim 2014/2015

 

Na podstawie § 7 ust. 6, § 13 ust. 2 oraz § 103 ust 4 i ust. 9 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2012 r. oraz umowy o współpracy, między innymi przy tworzeniu nowych kierunków studiów, a podpisanej pomiędzy: Akademia Rolniczą we Wrocławiu, Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Uniwersytetem Wrocławskim i Politechniką Wrocławską w 2000 roku;

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pozytywnie opiniuje:

§1

Powołanie na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku architektura krajobrazu specjalności architektura zieleni we wnętrzach.

§2

Studia na tej specjalności będą realizowane w języku polskim.

§3

Studia na tej specjalności będą realizowane przy współpracy z Wydziałem Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, a szczegóły tej współpracy będą ujęte w przygotowywanym obecnie porozumieniu pomiędzy obiema uczelniami.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.