Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 31/820/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany planu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku geodezja i kartografia w roku akademickim 2014/2015

 

Na podstawie § 7 ust. 6, § 13 ust. 2 oraz § 103 ust 4 i ust. 9 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2012 r.

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza zmiany planu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku geodezja i kartografia w roku akademickim 2014/2015, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Plan studiów będzie obowiązywał od semestru zimowego roku akademickiego 2014/2015 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.