Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 37/820/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony doktorskiej przewodu doktorskiego mgr inż. Justyny Małyszko

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn.zm.) uchwala, się co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony przewodu doktorskiego mgr inż. Justyny Małyszko w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Analiza ruchu rumowiska w przepławkach dla ryb” w składzie: dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw. – przewodniczący, dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, prof. nadzw., prof. dr hab. inż. Alicja Czamara, prof. dr hab. inż. Stanisław Czaban, prof. dr hab. inż. Edward Hutnik, dr hab. inż. Beata Olszewska, prof. dr hab. inż. Leszek Pływaczyk, dr hab. inż. Ryszard Pokładek, dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski, prof. nadzw., dr hab. inż. Beata Raszka, prof. nadzw., dr hab. inż. Szymon Szewrański, dr hab. Wiesław Szulczewski, prof. nadzw., dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska, recenzenci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.