Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 40/820/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony doktorskiej przewodu doktorskiego mgr inż. Marii Ostrowskiej-Dudys

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony przewodu doktorskiego mgr inż. Marii Ostrowskiej-Dudys w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Wpływ gospodarstw agroturystycznych na kształtowanie obszarów wiejskich w regionie kłodzkim” w składzie: dr hab. inż. arch. Eleonora Gonda-Soroczyńska – przewodnicząca, dr hab. inż. Maria Hełdak, prof. dr hab. inż. Jan Kempiński, dr hab. inż. Halina Klimczak, prof. nadzw., dr hab. inż. arch. Aleksandra Lis, dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak, dr hab. inż. Beata Olszewska, dr hab. inż. Ryszard Pokładek, dr hab. inż. Beata Raszka, prof. nadzw., dr hab. inż. Szymon Szewrański, dr hab. Wiesław Szulczewski, prof. nadzw., dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska, dr hab. inż. Tomasz Tymiński, recenzenci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.