Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 46/820/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie zatrudnienia na dwa stanowiska asystenta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej

 

Na podstawie art. 62. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami) oraz § 72 i § 75 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 24 lutego 2012 r. z późniejszymi zmianami

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Pozytywnie opiniuje wniosek o zatrudnienie na dwa stanowiska asystenta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej:

  1. mgr inż. Agnieszka Stacherzak,
  2. mgr inż. Ciechosław Patrzałek.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.