Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwala nr 71/823/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie sprzeciwu dotyczącego sposobu podziału na wydziały dotacji budżetowej na działalność dydaktyczną przeznaczoną na projakościowe podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich

 

Na podstawie § 13 ust. 2 pkt 9. Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu sprzeciwia się przyjętemu na Uczelni sposobowi podziału na wydziały, dotacji budżetowej na działalność dydaktyczną przeznaczoną na projakościowe podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich w roku 2014. Dotacja na podwyżki wynagrodzeń jest częścią dotacji budżetowej na działalność dydaktyczną i powinna być dzielona na wydziały zgodnie z uchwałą nr 47/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Rada Wydziału w pełni popiera projakościowy charakter proponowanej podwyżki wynagrodzeń realizowanych wg kryteriów przyjętych na wydziałach.

§2

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zwraca się do Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o podjęcie działań mających na celu stosowanie reguł podziału dotacji budżetowej na działalność dydaktyczną zgodnych z uchwałą Senatu.