Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 73/823/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego przewodu doktorskiego mgr inż. Małgorzaty Albert

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn.zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza promotora oraz promotora pomocniczego przewodu doktorskiego mgr inż. Małgorzaty Albert w osobach:

  1. dr hab. inż. Grzegorz Janik,
  2. dr Andrzej Wilczek – Polska Akademia Nauk w Lublinie, Instytut Agrofizyki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.