Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 80/824/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2014 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony doktorskiej przewodu doktorskiego mgr inż. Malwiny Mikołajczyk

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony przewodu doktorskiego mgr inż. Malwiny Mikołajczyk w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Ocena stanu ładu przestrzennego gmin powiatu jeleniogórskiego” w składzie:

 1. dr hab. inż. arch. Eleonora Gonda-Soroczyńska – przewodnicząca,
 2. dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, prof. nadzw.,
 3. dr hab. Krystyna Bryś,
 4. dr hab. inż. Kazimierz Chmura,
 5. dr hab. inż. Daniel Garlikowski,
 6. dr hab. inż. Maria Hełdak,,
 7. dr hab. Robert Kalbarczyk,
 8. dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk,
 9. dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak,
 10. dr hab. inż. Grzegorz Pęczkowski,
 11. dr hab. inż. Szymon Szewrański,
 12. dr hab. inż. Andrzej Żyromski, prof. nadzw.,
 13. dr hab. Beata Raszka, prof. nadzw. – promotor,
 14. recenzenci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.