Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 84/824/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2014 r.

w sprawie zatrudnienia na dwa stanowiska asystenta w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki

 

Na podstawie art. 62. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami) oraz § 72 i § 75 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 24 lutego 2012 r. z późniejszymi zmianami

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Pozytywnie opiniuje wniosek o zatrudnienie:

  1. mgr inż. Pawła Hordyńca na stanowisko asystenta w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki,
  2. mgr inż. Wojciecha Sowy na stanowisko asystenta w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki,

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.