Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 87/824/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2014 r.

w sprawie oceny działalności dziekana w 2013 roku

 

§ 1

Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 2 ust. 9 pkt. 1 Regulaminu Rady Wydziału, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem dziekana z działalności wydziału w 2012 r. uchwala się, co następuje:

§ 2

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wysoce pozytywnie ocenia działalność dziekana prof. dr hab. inż. Bernarda Kontnego.