Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 88/825/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany planu studiów niestacjonarnych na kierunku budownictwo i inżynieria bezpieczeństwa w roku akademickim 2014/2015

 

Na podstawie §13, pkt 2 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2012 r. z późniejszymi zmianami Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza zmiany planu studiów niestacjonarnych na kierunku budownictwo i inżynieria .

§2

Plan studiów będzie obowiązywał od semestru zimowego roku akademickiego 2014/2015 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.