Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 89/825/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie zatwierdzenie wniosku o rozszerzenie składu komisji programowych na kierunkach architektura krajobrazu i gospodarka przestrzenna na kadencję 2012-2016

 

Na podstawie §15 pkt 3 i 4 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2012 r. z późniejszymi zmianami Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza wniosek o rozszerzenie składu komisji programowych na kierunkach:

  • architektura krajobrazu o osoby: dr. hab. inż. Roberta Kalbarczyka, prof. nadzw., prof. Bartosza Jakubickiego, dr Renaty Pacyny oraz dr. hab. inż. Tomasza Kowalczyka,
  • gospodarka przestrzenna o osoby: prof. dr. hab. inż. Mariana Rojka, dr hab. Krystyny Bryś, dr hab. inż. arch. Aleksandry Lis oraz przedstawiciela samorządu studenckiego I i III roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.