Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 91/825/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany planu studiów podyplomowych „Wycena nieruchomości” w roku akademickim 2014/2015

 

Na podstawie §13 pkt 2 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2012 r. z późniejszymi zmianami Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza zmiany planu studiów podyplomowych „Wycena nieruchomości”.

§2

Plan studiów będzie obowiązywał od semestru zimowego roku akademickiego 2014/2015 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.