Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 92/826/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 października 2014 r.

w sprawie przyznania dyplomów ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem studentom studiów drugiego stopnia

 

Na podstawie § 43 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz uchwały nr 15/798/2012 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26.09.2012 r. Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji uchwala, co następuje:

§1

Przyznaje dyplomy ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem studentom studiów stacjonarnych drugiego stopnia:

 • Jowita PYSZCZEK, architektura krajobrazu
 • Daria KSIĄŻEK, architektura krajobrazu
 • Karolina ANWAJLER, architektura krajobrazu
 • Paulina BLACHARSKA, inżynieria środowiska
 • Aleksandra JÓŹWISZYN, inżynieria środowiska
 • Karolina MATRAS, inżynieria środowiska
 • Magdalena ADAMSKA, inżynieria środowiska
 • Kamil KAŹMIERSKI, geodezja i kartografia
 • Grzegorz KŁOPOTEK, geodezja i kartografia
 • Marta KOCAJ, geodezja i kartografia
 • Rafał CHMIEL, budownictwo
 • Aleksandra KILJAŃSKA, budownictwo