Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 95/827/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie przyznania dyplomów ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem studentom studiów niestacjonarnych II stopnia

 

Na podstawie § 43 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz uchwały nr 15/798/2012 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26.09.2012 r.

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji uchwala, co następuje:

§1

Przyznaje dyplomy ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem studentom studiów niestacjonarnych drugiego stopnia:

  • Anna ZACHAREK, architektura krajobrazu
  • Łukasz GRUSS, inżynieria środowiska