Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 3/831/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie przyznania dyplomu ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem studentom studiów stacjonarnych I stopnia

 

Na podstawie § 46 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz uchwały nr 15/798/2012 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26.09.2012 r.

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji uchwala, co następuje:

§1

Przyznaje dyplomy ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem studentom studiów:

stacjonarnych pierwszego stopnia:

– Klaudia Podeszwa architektura krajobrazu 4,84
– Monika Mazur architektura krajobrazu 4,81
– Maja Przyjazna architektura krajobrazu 4,73
– Rita Pulikowska architektura krajobrazu 4,81
– Daniel Gryń budownictwo 4,90
– Małgorzata Znamierowska budownictwo 4,76
– Anita Pałuch budownictwo 4,66
– Marta Leszczuk geodezja i kartografia 4,75
– Przemysław Ziarnik geodezja i kartografia 4,72
– Iwona Palińska gospodarka przestrzenna 4,80
– Paulina Płóciennik gospodarka przestrzenna 4,77
– Michał Ogórek inżynieria bezpieczeństwa 4,67
– Michał Pancewicz inżynieria i gosp. Wodna 4,59
– Agnieszka Felczerek inżynieria środowiska 4,79

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.