Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 7/831/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marka Strzeleckiego

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marka Strzeleckiego w dyscyplinie geodezja i kartografia nt. „Reprezentacja wiedzy pozyskanej z danych przestrzennych z wykorzystaniem ontologii” w osobach: dr hab. inż. Halina Klimczak, prof. nadzw. - przewodnicząca, prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy, dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski, prof. nadzw., dr hab. inż. Maria Hełdak, dr hab. Wojciech Jakubowski, prof. dr hab. inż. Bernard Kontny, prof. dr hab. Marek Lorenc, prof. dr hab. inż. Edward Osada, prof. dr hab. inż. Zofia Więckowicz, prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota, prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński, recenzenci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.