Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 20/832/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej Samowtór na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 

Na podstawie § 44 ust 2. Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego pozytywnie opiniuje wniosek dziekana o likwidację Ośrodka Edukacji Ekologicznej Samowtór.