Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 25/833/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.04.2015 r.

w sprawie zmiany składu komisji programowej dla studiów doktoranckich

 

Na podstawie § 15 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zmienia skład komisji programowej dla studiów doktoranckich:

 1. dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska – kierownik studiów doktoranckich,
 2. dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, prof. nadzw.,
 3. prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński,
 4. dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw.,
 5. prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski,
 6. prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy,
 7. dr hab. inż. Halina Klimczak, prof. nadzw.,
 8. prof. dr hab. inż. Bernard Kontny,
 9. mgr inż. Joanna Gustowska – dyrektor Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych,
 10. mgr inż. Robert Pajkert – geodeta województwa dolnośląskiego,
 11. mgr inż. Justyna Stańczyk – uczestnik studiów doktoranckich w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska
 12. mgr inż. Paweł Hordyniec – uczestnik studiów doktoranckich w dyscyplinie geodezja i kartografia.