Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 22/833/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.04.2015 r.

w sprawie zmian specjalności na studiach drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska

 

Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wnioskuje o:

§ 1

Powołanie z dniem 1.10.2015 r. specjalności inżynieria wodna i melioracyjna na studiach stacjonarnych drugiego stopnia.

§ 2

Likwidację z dniem 30.09.2016 r. specjalności: inżynieria kształtowania i ochrony środowiska oraz inżynieria wodna na studiach stacjonarnych drugiego stopnia.

§ 3

Określenie efektów specjalnościowych dla specjalności: inżynieria wodna i melioracyjna – studia stacjonarne oraz inżynieria wodna, sanitarna i melioracyjna – studia niestacjonarne w brzemieniu podanym w załączniku 1.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.