Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 24/833/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.04.2015 r.

w sprawie zmiany składu komisji programowej dla kierunków geodezja i kartografia oraz gospodarka przestrzenna na kadencję 2012-2016

 

Na podstawie § 15 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zmienia skład komisji programowych:

§1

Skład komisji dla kierunku geodezja i kartografia zostaje rozszerzony o osobę prof. dr. hab. inż. Edwarda Osady. Ze składu komisji zdejmuje się prof. dr. hab. inż. Stefana Caconia.

§2

Skład komisji dla kierunku gospodarka przestrzenna zostaje rozszerzony o osobę mgr. Łukasza Medekszy – wiceprezesa Towarzystwa Urbanistów Polskich, Oddział Wrocław.