Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 26/833/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.04.2015 r.

w sprawie zmiany składu komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Hadasia

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zmienia skład komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Hadasia w dyscyplinie geodezja i kartografia nt. „Doskonalenie metod precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego GNSS w czasie rzeczywistym”:

  • Skład komisji zostaje rozszerzony o osoby prof. dr. hab. inż. Edwarda Osady i dr. hab. inż. Witolda Rohma.
  • Ze składu komisji zdejmuje się prof. dr. hab. inż. Stafana Caconia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.