Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 28/833/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.04.2015 r.

w sprawie wyznaczenia recenzentów przewodu doktorskiego mgr inż. Barbary Wiatkowskiej

 

Na podstawie art.14 ust. 1 pkt 1 i ust.2 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65 poz. 595 z późn. zm.)

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Wyznacza następujących recenzentów przewodu doktorskiego mgr inż. Barbary Wiatkowskiej:

  1. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka, prof. nadzw.,
  2. dr hab. inż. Marek Mróz, prof. nadzw.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.