Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 35/834/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2015 r.

w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki

 

Na podstawie § 72 i § 77 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pozytywnie opiniuje wniosek o zatrudnienie dr. inż. Krzysztofa Sośnicy na stanowisku adiunkta w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.