Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 38/834/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10.06.2015 r.

w sprawie uzupełnienia składu komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Małgorzaty Mendeli

 

§ 1

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 2

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zmienia skład komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Małgorzaty Mendeli w dyscyplinie geodezja i kartografia nt.,, Metodyka aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych z wykorzystaniem danych lotniczego skaningu laserowego”. Skład komisji zostaje rozszerzony o następujące osoby: prof. dr. hab. inż. Edwarda Osada – przewodniczący, dr hab. inż. Maria Hełdak i dr hab. inż. Witold Rohm, prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski i dr hab. Wojciech Jakubowski.

Ze składu komisji zdejmuje się następujące osoby: prof. dr. hab. inż. Stefana Caconia, dr. hab. inż. Kazimierza Bęcka i dr hab. inż. Joannę Bac-Bronowicz.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.