Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 48/835/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10.06.2015 r.

w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej

 

§ 1

Na podstawie § 72 i § 77 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 2

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pozytywnie opiniuje wniosek o zatrudnienie dr inż. Piotra Krajewskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.