Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 51/835/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10.06.2015 r.

w sprawie oceny działalności dziekana w roku 2014

 

§1

Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 2 ust. 9 pkt. 1 Regulaminu Rady Wydziału, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem dziekana z działalności wydziału w 2014 r. uchwala się, co następuje:

§2

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wysoce pozytywnie ocenia działalność dziekana prof. dr. hab. inż. Bernarda Kontnego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.