Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 53/835/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10.06.2015 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o wypowiedzenie umowy o pracę mgr. inż. Danielowi Kałuzińskiemu

 

§1

Na podstawie § 82 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§2

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nie wnioskuje o wypowiedzenie umowy o pracę mgr. inż. Danielowi Kałuzińskiemu.