Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3.07.2015 r.

w sprawie w sprawie zatwierdzenia planów studiów doktoranckich

 

§1

Na podstawie §13 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§2

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdza plany studiów doktoranckich w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska oraz geodezja i kartografia stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwala wchodzi w życie z dniem 1.10.2015 r.